Tek Ürün E-Ticaret Sitelerinizin Dönüşüm Oranını Artırın

Çağrı Merkezi: 444 7556

Oren Kampanya
(10 Ocak 2013)

1. Taraflar
İşbu reklammuhendisi.com kullanıcı sözleşmesi, Karaca Grup Bilişim Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.(Reklam Mühendisi) ile www.reklammuhendisi.com (Site) sitesinden üyelik kaydını oluşturarak 'Site' hizmetlerinden ve Reklam Mühendisi yazılımından faydalanan müşteri (Kullanıcı) arasında 'Kullanıcı' nın, , 'Site' ye üye olması esnasında "Sözleşme Şartlarını Kabul Etmesi" nden itibaren geçerlidir. Sözleşmeyi bir işvereniniz veya başka bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız: (i) İşvereniniz veya geçerli tüzel kişiyi tabi kılmak adına buradaki şartlar ve koşulları kabul etmeye yetkili olduğunuzu, (ii) bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve anladığınızı, (iii) temsil ettiğiniz tarafın adına bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz. İşvereninizi veya geçerli tüzel kişiyi tabi kılacak bağlayıcı bir yasal yetkiniz yoksa lütfen "Sözleşme Şartlarını Okudum ve Onayladım" düğmesini tıklamayın. Bu Sözleşme, Müşterinin Hizmetlere erişimini ve kullanımını belirler.
'Kullanıcı', www.reklammuhendisi.com sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.
2.Tanımlar

Kullanıcı: www.reklammuhendisi.com adresinde 'Reklam Mühendisi' tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak ve/veya promosyon ile alan ve kullanan 'müşteri'.
Reklam Mühendisi: www.reklammuhendisi.com adresinde 'Kullanıcı'lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu yazılım ve/veya ek hizmetleri ve ürünleri satışa arz eden 'kuruluş'.
Site: Karaca Grup Bilişim Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı www.reklammuhendisi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ve oluşan web sitesi (reklammuhendisi.com sitesine bağlı olarak çalışan OREN programı da site tanımı içerisinde değerlendirilmektedir).
SiteHizmetleri (Kısaca 'Hizmet'): 'Site' içerisinde 'Reklam Mühendisi' tarafından kullanıma sunulan ve 'Kullanıcı' tarafından satın alınan değerlerdir. 'Reklam Mühendisi', 'Site' içerisinde ortaya konulan 'hizmet'lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. 'Reklam Mühendisi' tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili 'Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar 'Reklam Mühendisi' tarafından 'Site'nin yardım sayfasından 'Kullanıcı'lara duyurulur.
Oren Paneli (Kısaca 'Panel'):'Kullanıcı'ların hesapları oluşturulduktan sonra kendilerine ait e-mail ve kullanıcı şifresi kombinasyonu ile ulaştıkları ve hesaplarını yönettikleri, 'Hizmet' satın aldıkları 'Site' arayüzü.
Kredi:'Reklam Mühendisi' tarafından 'Site' üzerinden sunulan mal ve/veya hizmetlerden 'Kullanıcı'nın faydalanabilmesi için 'Kullanıcı'dan tahsil edilen peşin para.
3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, 'Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı 'Kullanıcı' ve 'Reklam Mühendisi' arasında www.reklammuhendisi.com sitesi ve Oren Paneli üzerinden yapılan işlemlerdir. 'Kullanıcı', işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, 'Site' içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin 'Reklam Mühendisi' tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. 'Kullanıcı' bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
4. 'Hizmet' Kullanımı Şartları

'Kullanıcı'lar için 'Site' hizmetlerinden faydalanabilmek için üye olmak gerekmektedir. 'Kullanıcı'ların 'Site' hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla 'Kredi' satın almaları ve mevcut 'Kredi'leri ile 'Site' içerisinde istedikleri mal ve/veya hizmeti talep etmeleri sistem işleyişini oluşturur.
5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. 'Kullanıcı''nın Hak ve Yükümlülükleri
a) 'Kullanıcı', 'Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve 'Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, 'Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm yasal mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
b) 'Kullanıcı', 'Reklam Mühendisi' nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde 'Kullanıcı''lara ait gizli/ özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple 'Reklam Mühendisi' nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c) 'Kullanıcı'lar 'Site' dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 'Reklam Mühendisi', 'Kullanıcı'lar tarafından kendisine iletilen veya 'Site' üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
d) 'Kullanıcı'lar, 'Reklam Mühendisi'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
e) 'Reklam Mühendisi'nin sunduğu hizmetlerden yararlanan 'Kullanıcı'lar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla 'Site' üzerinde işlem yapabilirler. 'Kullanıcı'ların, 'Site' dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her 'Kullanıcı', 'Reklam Mühendisi' ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki 'Site' dahilinde bulunan hizmetleri, resimleri, metinleri, dosyaları, veritabanları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 'Reklam Mühendisi' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 'Kullanıcı'ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri 'Site' üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 'Reklam Mühendisi' doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
f) 'Kullanıcı'lar sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle 'Kredi' satın almak zorundadırlar. 'Kullanıcı', 'Kredi' satın alma işlemini havale, paypal veya kredi kartı ile gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan 'Kredi' alımlarında 'Kullanıcı' ödeme yaptığını 'Reklam Mühendisi'ne bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
g) 'Kullanıcı', 'Site'de 'Reklam Mühendisi' tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, 'Panel'lerini kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.
h) 'Kullanıcı', 'Panel'ine giriş için kullandığı e-mail ve şifre kombinasyonunun güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
ı) 'Kullanıcı', sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, 'Kredi'sini kullanarak satın aldığında, 'Site'de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 'Kullanıcı' satın alma işleminden vazgeçemez. 'Reklam Mühendisi'nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.
j) 'Kullanıcı' ve 'Reklam Mühendisi' arasındaki alım-satım işlemi, 'Kullanıcı'nın satın almak isteğini 'Panel'i aracılığıyla 'Reklam Mühendisi'ne bildirdiği mal ve/veya hizmetin 'Kullanıcı'ya sunulması ve hizmetin verildiğinin 'Panel'i aracılığıyla 'Kullanıcı'ya bildirilmesi veya ürünün 'Reklam Mühendisi' tarafından 'Kullanıcı'nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi ile 'Kredi'sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.
k) 'Kullanıcı', 'Panel' girişinde kullandığı e-mail adresine ve belirttiği GSM numarasına gelen tüm bildirimleri almış ve kabul etmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.
l) Reklam Mühendisi zaman zaman mevcut Hizmetlere yeni uygulamalar, özellikler ve işlevler ekleyebilir; ek özellik ve işlevler için bu sözleşme aynen geçerlidir. Ama bunların kullanımı için 'Kullanıcı''ya ek şartlarla ilgili sözleşme de sunulabilir.
m) 'Kullanıcı', Oren Paneli üzerinden, Kullanıcı Hesaplarını yönetmek için Yönetici Hesaplarına erişme hakkına sahip bir veya daha fazla Yönetici/kullanıcı belirleyebilir. Müşteri şunlardan sorumludur: (a) Şifrenin ve Yönetici/Kullanıcı Hesaplarının gizliliğini korumak; (b) Yönetici/Kullanıcı Hesaplarına erişim yetkisi verilecek kişileri belirlemek ve (c) Yönetici/Kullanıcı Hesaplarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin Sözleşmeye uygun olmasını sağlamak. Müşteri, Reklam Mühendisi'nin sorumluluklarının Müşteriye sunulan Hizmetlerin dahili yönetimini veya idaresini kapsamadığını ve Reklam Mühendisi'nin yalnızca bir veri işleyici olduğunu kabul eder.
5.2. 'Reklam Mühendisi'nin Hak ve Yükümlülükleri
a) Tesisler ve Veri Aktarımı
Müşteri Verilerinin depolanması ve işlenmesi için kullanılan tüm tesisler, Reklam Mühendisi'nin benzer türdeki kendi verilerini sakladığı ve işlediği tesislerdeki güvenlik standartlarından daha az koruyucu olmamak kaydıyla makul güvenlik standartlarına uygun olacaktır. Reklam Mühendisi, Müşteri Verileri'nin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak, bunların güvenliğini veya bütünlüğünü öngörülen tehditlere ve tehlikelere karşı korumak ve bunları yetkisiz erişimden veya kullanımdan korumak için en azından sektördeki standart sistemleri ve prosedürleri uygulamaya geçirmiştir. Reklam Mühendisi verdiği Hizmetlerin bir parçası olarak, Müşteri Verileri'ni Türkiye'de veya Reklam Mühendisi'nin ya da tedarikçilerinin tesislerinin bulunduğu herhangi başka bir ülkede saklayabilir ve işleyebilir. Müşteri, Oren hizmetlerini kullanarak Müşteri Verilerinin aktarılmasına, işlenmesine ve depolanmasına izin vermiş olur.

b) Reklam Mühendisi zaman zaman Hizmetlerde ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Reklam Mühendisi'nin Hizmetlerde esasa ilişkin bir değişiklik yapması durumunda ve Reklam Mühendisi, Müşteriyi e-mail ve/veya panel üzerinden bilgilendirecektir.
'Reklam Mühendisi', 'Site'de satıma arz edilen mal ve/veya hizmetlerin 'Site'de ve/veya bu sözleşmede ifade edilen koşullara uygun bulunmasını/gerçekleşmesini ayıptan ari olarak sağlayacaktır.
c) 'Reklam Mühendisi', 'Site' üzerinden 'Reklam Mühendisi'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bilgi vermek, tanıtım yapmak amacıyla link verebilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 'Reklam Mühendisi'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) 'Reklam Mühendisi', 'Site'de yer alan 'Kullanıcı' bilgilerini, 'Kullanıcı' güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
e) 'Kullanıcı'lar ve 'Reklam Mühendisi' hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
f) 'Reklam Mühendisi', 'Site'de sunulan mal ve/veya hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. 'Reklam Mühendisi', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
g)‘Reklam Mühendisi’ herhangi bir son kullanıcı müşteriye hizmet verip vermeme hakkını kendinde saklı tutar.

6. Hizmetler

'Reklam Mühendisi'; 'Site'de 'Kullanıcı'ların beğenisine sunduğu 'mal' ve 'hizmetler'i (özellik ve fiyatlar) 'Site' içeriğinde açıkça belirleyecek ve belirlediği şartlarda ve bu sözleşme çerçevesinde sağlayacaktır.
'Hizmet'lerin kullanımı esnasında, Acil Durum Güvenlik Sorunu olması durumunda veya sözleşme ihlali olması durumunda Reklam Mühendisi problemli kullanımı otomatik olarak askıya alabilir. Askıya alma, sorunu önlemek veya sona erdirmek için gereken en kısıtlı kapsam ve en kısa süreyle sınırlı olacaktır. Reklam Mühendisi bir kullanıcı hesabını herhangi bir nedenle Müşteriye önceden bildirmeksizin askıya alırsa Reklam Mühendisi, Müşterinin talebi üzerine askıya alma nedenini makul olan en kısa sürede bildirecektir.
7. Faturalandırma ve Ödeme

'Site'de aksi belirtilmediği takdirde, 'Site'deki mal ve/veya hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) ve KDV dahil olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Müşteri satın almak istediği tüm ürün ve hizmetler için öncelikle sistemde ön ödemeli olarak hesabına kredi yükleyecek ve tüm alımlarını önceden yapılmış olan ön ödeme (kredi hesabı) hesabından düşmek suretiyle yapacaktır.
8. Gizlilik Politikası

'Reklam Mühendisi', 'Site'de ' 'Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1.b maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmayacaktır. Kullanıcı profili oluşturmak amacıyla sadece 'Reklam Mühendisi' tarafından kullanılacaktır.
• 8.1 Yükümlülükler
Tarafların her biri: (a) Diğer tarafın Gizli Bilgilerini, kendi Gizli Bilgilerini korumak için gösterdiği özen ölçüsünde koruyacaktır ve (b) Gizli Bilgileri, bunları bilmesi gereken ve gizli tutmayı yazılı olarak kabul eden Bağlı Şirketler, çalışanlar ve aracılar dışında kimseye ifşa etmeyecektir. Tarafların her biri (ve Gizli Bilgilerin ifşa edildiği Bağlı Şirketlerin çalışanları ve aracıları) Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşmeye istinaden sahip oldukları hakları kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve bilgileri korumak için makul ölçüde özen göstererek kullanabilir. Tarafların her biri, Bağlı Şirketlerin çalışanlarının ve aracılarının bu Bölümü ihlal eden tüm faaliyetlerinden sorumludur. • 8.2 İstisnalar
Gizli Bilgiler şunları kapsamaz: (a) Gizli Bilgileri alan kişinin zaten bildiği bilgiler; (b) bilgiyi alan kişinin kusuru olmaksızın kamuya açık hale gelen bilgiler; (c) bilgiyi alan kişinin kendisi tarafından bağımsız olarak üretilen bilgiler veya (d) bilgiyi alan kişiye başka bir tarafın haklı şekilde verdiği bilgiler.
• 8.3 İfşa Talebi
Tarafların her biri diğerinin Gizli Bilgileri'ni, yasalar uyarınca talep edilmesi durumunda ve ancak yasal olarak izin verilmesi halinde, (a) diğer tarafa bildirimde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı gösterdikten ve (b) diğer tarafa ifşa talebine itiraz etme olanağı verdikten sonra ifşa edebilir
9. Diğer Hükümler
• 9.1 Fikri Mülkiyet Hakları
a) Bu Sözleşme, burada açıkça belirtilmediği sürece taraflardan hiçbirine, diğerinin içerik veya fikri mülkiyet hakkı üzerinde örtülü veya başka türlü bir hak vermemektedir. Taraflar arasında, Müşteri Verilerinin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Müşteriye; Hizmetlere ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Reklam Mühendisi'ne aittir.
'Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ('Reklam Mühendisi'nin telif haklarına tabi çalışmalar) 'Reklam Mühendisi'ne aittir. 'Kullanıcı'lar, 'Site' hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, sergileyemez veya başkasının 'Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez aksi takdirde 'Reklam Mühendisi'nin uğrayacağı tüm zararı mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
b) 'Reklam Mühendisi'nin; 'site' vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
• 9.2 Tanıtıcı Reklam
Müşteri; Reklam Mühendisi'nin, Reklam Mühendisi müşterileri listesinde, online (çevrimiçi) olarak veya tanıtım malzemelerinde Müşteri adını ve Marka Özelliklerini bulundurabileceğini kabul eder. Müşteri ayrıca Reklam Mühendisi'nin, bu sözleşmeye tabi Reklam Mühendisi ürünleri ve hizmetlerinin bir müşterisi olarak Müşteriyi referans gösterebileceğini kabul eder.
• 9.3 Tazminat
•• 9.3.1 Müşteri Tarafından
Müşteri, Reklam Mühendisi'ni üçüncü tarafların aşağıdakilerle ilgili taleplerinden kaynaklanan tüm sorumluluk, zarar ve masraflar (uzlaşma masrafları ve makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) için tazmin etmeyi ve bunlardan masun tutmayı kabul eder: (i) Müşteri Verileri veya Müşteri Alan Adları ile ilgili olarak; (ii) Müşteri Markasının üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır veya ticari marka hakkını ihlal etmesi ile ilgili olarak veya (iii) Müşterinin veya Son Kullanıcılarının Hizmetleri, Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanmaları ile ilgili olarak.
•• 9.3.2 Reklam Mühendisi Tarafından
Reklam Mühendisi, Müşteri'yi, üçüncü tarafların Reklam Mühendisi'nin Hizmetleri ve vermek için kullandığı teknoloji ile veya Reklam Mühendisi Marka Özellikleri'nin bir üçüncü tarafın herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır veya ticari marka hakkını ihlal etmesi ile ilgili olarak yaptığı taleplerden kaynaklanan tüm sorumluluk, zarar ve masraflar (uzlaşma masrafları ve makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) için tazmin etmeyi ve bunlardan masun tutmayı kabul eder. Reklam Mühendisi yukarıda belirtilenler dışında bu Bölüme istinaden hiçbir şekilde aşağıdakilerle ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk taşımaz: (i) Herhangi bir Hizmetin veya Reklam Mühendisi Marka Özelliklerinin değiştirilmiş bir biçimde veya Reklam Mühendisi tarafından sağlanmayan malzemelerle birlikte kullanımı ve (ii) Müşterinin, Kullanıcıların veya diğer üçüncü tarafların sağladıkları tüm içerik, bilgi veya veriler.
• 9.4 Sorumluluğun Sınırlandırılması
•• 9.4.1 Dolaylı Sorumluluğun Sınırlandırılması
Tarafların hiçbiri bu sözleşmeye istinaden, gelir kaybından veya dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek teşkil eden veya cezai tazminat gerektiren zararlardan, zararın oluşma olasılığını önceden biliyor olsun veya olmasın ya da bu olasılığı bilmesi gerekse dahi ve dolaylı zararlar telafi edilmese bile, sorumlu değildir.
•• 9.4.2 Sorumluluk Miktarının Sınırlandırılması
Tarafların hiçbiri bu sözleşmeye istinaden, sorumluluğa yol açan olaydan önceki on iki ay içinde müşteri tarafından Reklam Mühendisi'ne ödenen miktardan daha fazla bir miktar için sorumlu tutulamaz.
•• 9.4.3 Sınırlandırma İstisnaları
Bu sorumluluk sınırlandırmaları geçerli yasa tarafından izin verildiği ölçüde tamamen geçerli olacaktır ancak gizlilik yükümlülüklerinin ihlal edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumları veya tazminat yükümlülükleri için geçerli olmayacaktır.
• 9.5 Bildirimler
Aksi burada belirtilmedikçe; (a) tüm bildirimler yazılı olarak ve tarafın hukuk departmanına ve birincil irtibat kişisine hitaben gönderilmelidir, (b) ancak şu koşullarla teslim edilmiş sayılacaktır: (i) Kargo/Posta ile gönderildiğinde yazılı alındı belgesi ile doğrulandığı takdirde veya alındı doğrulaması olmadan gönderilmişse alındığı takdirde; (ii) faksla veya e-postayla gönderildiğinde, otomatik alındı belgesi veya elektronik günlük belgeleriyle alındığı doğrulandığı takdirde.
• 9.6 Devir
Tarafların hiçbiri, diğerinin yazılı onayı olmadan bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü, Bağlı Şirkete olması dışında, devredemez veya aktaramaz, ancak şu durumlar istisnadır: (a) Devralanın yazılı olarak bu Sözleşmenin şartlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul etmesi ve (b) devreden tarafın, devirden önce Sözleşmeye istinaden ortaya çıkan yükümlülüklerinden sorumlu olmaya devam etmesi. Diğer her türlü devir ve temlik çabası geçersizdir.
• 9.7 Yönetim Değişikliği
Herhangi bir yönetim değişikliği durumunda (örneğin hisse alımı veya satışı, birleşme veya diğer şirket işlemleri): (a) Yönetim değişikliğine konu olan taraf yönetim değişikliğini izleyen otuz gün içinde diğer tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır ve (b) diğer taraf yönetim değişikliği ile (a) fıkrasında bahsedilen yazılı bildirimi almasını izleyen otuz gün arasındaki sürede istediği zaman bu Sözleşme'yi derhal feshedebilir.
• 9.8 Feragat Teşkil Etmeme
Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaması bir feragat teşkil etmez.
• 9.10 Bölünebilirlik
Bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, kalan Sözleşme hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.
• 9.11 Aracısızlık
Taraflar sözleşmeli firmalardır ve bu Sözleşme bir aracılık, ortaklık veya ortak girişim teşkil etmez.
• 9.12 Ücüncü Taraf Lehtar
Bu Sözleşmede üçüncü taraf lehtar yoktur.
• 9.13 Kayıtların Geçerliliği
'Kullanıcı', 'Reklam Mühendisi'nin kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini çıkacak her türlü ihtilafta 'Reklam Mühendisi'nin her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
• 9.14 Sözleşmenin Tamamı
Bu Sözleşme ve burada referans gösterilen tüm dokümanlar, tarafların konuyla ilgili anlaşmaya vardıkları hususların tamamını oluşturur ve konuyla ilgili daha önce veya aynı zamanda hazırlanan sözleşmelerin üzerindedir. 'Site''de bulunan ve bu Sözleşmede referans gösterilen şartlar da bu madde ile Sözleşmeye dahil edilmiştir.
• 9.15 Sözleşme Değişiklikleri
'Reklam Mühendisi', işbu sözleşmeyi 'Site'de önel bir süre kullanarak (bir hafta) ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikten bir hafta sonra geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, 'Müşteri' lerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Tüm değişiklikler yazılı olarak yapılmalı ve bu Sözleşme üzerinde değişiklik yapıldığını açıkça ifade eden bir ibare içermelidir.
• 9.16 Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 'Reklam Mühendisi' işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 'Reklam Mühendisi' için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 'Reklam Mühendisi'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Reklam Mühendisi'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
• 9.17 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
• 9.18 Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme bir yıllıktır ve taraflardan iptal talebi gelmedikçe yıllık olarak uzar. 'Reklam Mühendisi', 'Kullanıcı'ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak bildirimsiz feshedebilecek ve hesabı askıya alabilecektir.

Gizlilik Politikası - Sözleşme